Privacy Policy

RPM International Inc.  

Oznámenie o ochrane osobných údajov 

 

Posledná aktualizácia: 10. apríla 2023 

 

RÝCHLE ODKAZY 

Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme 

Súbory cookie a sledovanie 

Používanie vašich informácií 

Zdieľanie vašich informácií 

Uchovávanie vašich informácií 

Prenos vašich údajov 

Zabezpečenie vašich informácií 

Recenzie produktov 

Vaše povinnosti  

Odhlásenie z e-mailového marketingu 

Biometrické informácie 

Programy odmien 

Udalosti a telekonferencie 

Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov 

Ako nás kontaktovať 

 

JURISDIKČNÉ PRÁVA NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Práva na ochranu osobných údajov v Kanade   

Práva na ochranu osobných údajov v EÚ, Švajčiarsku a Spojenom kráľovstve 

Práva na ochranu súkromia v Kalifornii 

Práva na ochranu osobných údajov v Nevade 

Práva na ochranu osobných údajov v štáte Virginia 

 

Spoločnosť RPM International Inc. a jej pridružené spoločnosti, dcérske spoločnosti a prevádzkové spoločnosti (ďalej len „spoločnosť“, „nás“, „my“) rozumejú dôležitosti ochrany vášho súkromia a tieto zásady ochrany osobných údajov stanovujú, ako spracúvame osobné údaje. Opisuje, okrem iného, typy osobných údajov, ktoré zhromažďujeme, účely, na ktoré ich používame, typy tretích strán, s ktorými ich zdieľame, a práva a povinnosti, ktoré s nimi môžete mať.  

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na osobné údaje, ktoré nám poskytnete, keď (i) navštívite akúkoľvek webovú stránku alebo interagujete so softvérom, ktorý vlastníme, licencujeme alebo inak prevádzkujeme a ktoré odkazujú na tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej len „stránka“), (ii) zakúpite alebo prijmete produkty, tovar alebo služby prostredníctvom stránky alebo (iii) navštívite naše kancelárie alebo sa s nami inak spojíte alebo sa s nami spojíte. Na účely týchto zásad ochrany osobných údajov sa bude stránka a všetky produkty, tovary a služby predávané alebo poskytované spoločnosťou prostredníctvom stránky označovať spoločne ako „služby“.  

POZORNE SI PREČÍTAJTE TIETO ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV, PRETOŽE OPISUJÚ VAŠE PRÁVA, ZODPOVEDNOSTI A ZÁVÄZKY. PRÍSTUPOM K SLUŽBÁM ALEBO ICH POUŽÍVANÍM ALEBO INÝM POSKYTOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV SÚHLASÍTE S PODMIENKAMI TÝCHTO ZÁSAD OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV, PODMIENKAMI POUŽÍVANIA SPOLOČNOSTI A AKÝMIKOĽVEK PLATNÝMI ZÁSADAMI POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIE NA STRÁNKE.  

Na prístup k službám musíte mať aspoň osemnásť (18) rokov. Spoločnosť RPM International Inc. má sídlo v Spojených štátoch amerických a osobné údaje, ktoré poskytnete spoločnosti, môžu byť spracované a uložené v Spojených štátoch amerických a iných jurisdikciách. Ďalšie informácie o našich postupoch prenosu údajov nájdete v časti 9 (Uchovávanie a lokalizácia údajov).  

1.Rozsah

Vo väčšine prípadov sa tieto zásady ochrany osobných údajov budú vzťahovať na osobné údaje, ktoré spoločnosť získa počas svojich obchodných operácií ako „prevádzkovateľúdajov“.  To znamená, že určujeme účel a prostriedky spracúvania takýchto osobných údajov. Na účely týchto zásad ochrany osobných údajov pojem „osobné údaje“ znamená akékoľvek informácie, ktoré samostatne alebo v spojení s inými informáciami alebo údajmi identifikujú fyzickú osobu alebo sú s ňou spojené a ktoré podliehajú zákonom, štatútu alebo nariadeniu o ochrane údajov alebo im je inak poskytnutá ochrana. Pojem „osobné údaje“ nezahŕňa anonymizované alebo anonymizované údaje, ktoré nemožno pripísať konkrétnemu jednotlivcovi, domácnosti alebo zariadeniu a ktoré inak nepodliehajú zákonu, zákonu alebo predpisu o ochrane údajov. Spoločnosť môže anonymizovať alebo zrušiť identifikáciu osobných údajov a na takéto údaje sa nevzťahujú tieto zásady ochrany osobných údajov a spoločnosť môže tieto údaje použiť na akýkoľvek účel.  V niektorých prípadoch môže spoločnosť získať vaše osobné údaje ako „spracovateľ údajov“.  To znamená, že účel a prostriedky spracúvania takýchto osobných údajov určuje iná strana.  V takýchto prípadoch bude spoločnosť spracúvať vaše osobné údaje iba na základe písomných pokynov prevádzkovateľa údajov a v rozsahu, ktorý je primerane potrebný alebo vhodný na poskytovanie služieb, do ktorých je zapojená, vrátane prenosu osobných údajov do tretích krajín, pokiaľ právne predpisy o ochrane osobných údajov, ktorým spoločnosť podlieha, neustanovujú inak. 

2.Typy a kategórie osobných údajov, ktoré zhromažďujeme

Spoločnosť zhromažďuje osobné údaje s cieľom poskytovať naše služby, dodržiavať naše zákonné povinnosti, propagovať naše obchodné záujmy a z iných dôvodov stanovených v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Ak Spoločnosti neposkytnete osobné údaje, pravdepodobne vám nebudeme môcť poskytnúť Služby ani dokončiť transakciu, o ktorú ste požiadali. Vo všeobecnosti zhromažďujeme počas našich obchodných operácií nasledujúce typy a kategórie osobných údajov: 

Osobné údaje 

Kategória 

Popis/Príklady 

Osobné identifikátory 

Identifikátory, ako je vaše meno, alias, dodacia adresa, e-mailová adresa, názov účtu, telefónne číslo, identifikačné číslo zákazníka. 

Registračné údaje 

Informácie poskytnuté pri registrácii účtu na používanie stránky vrátane používateľských mien a hesiel. 

Online identifikátory (ďalšie informácie nájdete v časti „Technické údaje“ nižšie) 

Trvalé identifikátory, ktoré sa môžu používať na rozpoznanie vás alebo vášho zariadenia v priebehu času a v rámci rôznych služieb vrátane identifikátora zariadenia, adresy internetového protokolu (IP), súborov cookie, majákov, pixelových značiek, identifikátorov mobilnej reklamy a podobnej technológie. 

Obchodné informácie 

Záznamy o službách, ktoré ste si zakúpili, získali alebo zvážili, alebo o vašich iných nákupných alebo spotrebiteľských históriach alebo tendenciách v súvislosti s našimi službami. 

Obchodné kontaktné údaje 

Informácie týkajúce sa zamestnancov, vlastníkov, riaditeľov, úradníkov alebo dodávateľov organizácie tretej strany (napr. podnikania, spoločnosti, partnerstva, výhradného vlastníctva, neziskovej alebo vládnej agentúry), s ktorými vykonávame alebo prípadne vykonávame obchodné činnosti. 

Zdravotné údaje 

Informácie týkajúce sa zdravia nám môžete poskytnúť v prípade, že vy alebo tretia strana utrpíte ujmu na zdraví alebo ochorenie pri návšteve našich fyzických lokalít alebo priestorov alebo pri používaní našich služieb. 

Marketingové a komunikačné údaje 

Informácie týkajúce sa vašich marketingových preferencií a vášho prihlásenia sa na odber našich publikácií a upozornení. 

Údaje o internetovej a elektronickej sieti 

údaje týkajúce sa vášho prístupu k lokalite alebo jej používania vrátane histórie prehliadania, histórie vyhľadávania a informácií týkajúcich sa vašej interakcie so stránkou alebo reklám vložených na stránke alebo iných webových stránkach tretích strán a informácie odvodené z akéhokoľvek zariadenia, ktoré sa pripája k našim službám Wi-Fi. 

Vaša spätná väzba 

Informácie, ktoré poskytnete o našich službách, ktoré môžu zahŕňať údaje zhromaždené z akýchkoľvek prieskumov alebo recenzií spoločnosti, ktoré ste odoslali. 

Informácie o návštevníkoch 

Informácie, ktoré jednotlivec poskytne pri návšteve ktorejkoľvek z našich fyzických lokalít alebo priestorovvrátane protokolov a registrov návštevníkov, informácií o vozidle a parkovaní. 

Video a obrázky 

Za určitých okolností nám môžete poskytnúť obrázky (napr. vaše používanie služby) alebo vás môžeme nahrávať prostredníctvom videokamery (napr. lokálne bezpečnostné systémy) alebo prostredníctvom video telekonferencií.  

Údaje o zemepisnej polohe 

Informácie o všeobecnom meste, štáte alebo regióne, v ktorom používateľ stránky býva. 

Profesionálne údaje alebo údaje o zamestnaní 

Ak sa uchádzate o zamestnanie v spoločnosti, zhromažďujeme informácie uvedené v životopise, životopise, sprievodnom liste a podobnej dokumentácii vrátane kontaktných údajov, histórie zamestnania, zručností alebo kvalifikácií, úrovne vzdelania, kompenzácií za prácu a preferencií výhod, registra trestov, úverovej histórie a podobných údajov a informácií poskytnutých o vašich referenciách alebo ich prostredníctvom.  

Závery 

Závery odvodené z niektorých kategórií osobných údajov uvedených v tomto dokumente a použité na vytvorenie spotrebiteľského profilu odrážajúceho vaše nákupné a marketingové preferencie, vlastnosti a správanie. 

 
3.Technické údaje

Pri prístupe na stránku automaticky zhromažďujeme určité údaje pomocou technických prostriedkov a nástrojov. Spoločnosť alebo jej poskytovatelia služieb môžu priebežne vydávať súhrnné a anonymizované správy odvodené z týchto technických informácií a informácií o používaní (napríklad zverejnením správy o trendoch v používaní našich stránok alebo platforiem poskytovateľov služieb). Tieto údaje sa týkajú vášho zariadenia a vašich skúseností na stránke a iných webových stránkach vrátane nasledujúcich: 

Údaje o používaní a zariadení. Keď sa prihlasujete na stránku a používate ju, automaticky zhromažďujeme podrobnosti o vašom prístupe k stránke a jej používaní vrátane údajov o návštevnosti, protokolov o používaní a iných komunikačných údajov a zdrojov, ku ktorým pristupujete a ktoré používate na stránke alebo prostredníctvom stránky (napr. história prehliadania, história vyhľadávania). Môžeme tiež zhromažďovať informácie o vašom zariadení a internetovom pripojení vrátane jedinečného identifikátora zariadenia (napr. typ zariadenia, IMEI, Wi-Fi MAC, IP adresa), operačného systému, typu prehliadača a informácií o mobilnej sieti. Stránka môže zhromažďovať „diagnostické“ údaje týkajúce sa vášho používania stránky, ako sú údaje o zlyhaní a denníky, údaje o výkone (napr. čas uvedenia na trh, rýchlosť zavesenia alebo spotreba energie) a akékoľvek ďalšie údaje zhromaždené na účely merania technickej diagnostiky.  

Súbory cookie a údaje o sledovaní. V rámci tejto stránky používame súbory cookie a ďalšie sledovacie technológie. Súbor cookie je malý súbor umiestnený vo vašom smartfóne alebo inom zariadení. Môžete odmietnuť prijatie určitých súborov cookie aktiváciou príslušného nastavenia vo vašom smartfóne alebo zariadení alebo zmenou predvolieb súborov cookie na stránke. Ak však zakážete určité súbory cookie, niektoré časti stránky sa môžu stať neprístupnými alebo nemusia správne fungovať. Okrem toho môže stránka obsahovať malé elektronické súbory známe ako webové majáky (tiež označované ako čisté súbory GIF, pixelové značky a jednopixlové súbory GIF), ktoré nám umožňujú analyzovať údaje o vašom používaní stránky (napr. zaznamenávanie popularity určitého obsahu a overovanie integrity systému a servera). Stránka môže zhromažďovať údaje o reklamách, ktoré ste videli alebo zapojili. Ďalšie informácie nájdete v našich Zásadách používania súborov cookie. 

Monitorovanie pracoviska. Súbory cookie a iné sledovacie technológie v rámci tejto stránky používame aj na monitorovanie a zaznamenávanie všetkých aktivít a komunikácií so stránkou, zo stránky a na nej s cieľom chrániť, zlepšovať a analyzovať používanie stránky a na iné účely uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Aby sa predišlo pochybnostiam, týmto beriete na vedomie, súhlasíte a súhlasíte s takýmto monitorovaním a nahrávaním.  

4.Zdroje informácií

Prvá strana/priame vyzdvihnutie. Osobné údaje zhromažďujeme priamo od vás, keď používate naše služby (napr. registrácia účtu, dokončenie nákupov, registrácia predplatného), keď poskytnete hodnotenie produktov (ako je definované nižšie) alebo kedykoľvek priamo komunikujete s nami, napríklad keď navštívite naše kancelárie alebo priestory alebo nás inak kontaktujete. 

Automatizované zhromažďovanie. Pri používaní stránky môžeme automatizovanými prostriedkami zhromažďovať informácie a údaje, ako sú údaje o používaní a súbory cookie (pozrite si časť „Technické údaje“ vyššie). 

Zdroje tretích strán. V súlade s platnými právnymi predpismi môže spoločnosť zhromažďovať osobné údaje o vás od tretích strán, ako sú verejne dostupné databázy, reklamné spoločnosti, webové stránky a aplikácie sociálnych médií, a kombinovať ich s informáciami, ktoré už o vás máme, aby nám pomohla zlepšiť a prispôsobiť naše služby a na iné účely stanovené v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Okrem toho môžeme zhromažďovať osobné údaje od poskytovateľov služieb tretích strán, aby sme mohli posúdiť, či sa s vami budeme usilovať o obchodný vzťah a či budeme pokračovať v procese „pozadia“, kontroly „úveru“ alebo procesu hĺbkovej analýzy. Vaše kontaktné údaje môžeme tiež získavať od vášho zamestnávateľa alebo iných tretích strán, aby sme uľahčili alebo inak zapojili do tradičných obchodných činností a podobných administratívnych záležitostí. 

5.Ako používame vaše informácie/účel zhromažďovania

Môžeme použiť osobné údaje, ktoré o vás zhromažďujeme, aby sme mohli vykonávať naše služby, dodržiavať naše zákonné povinnosti a propagovať naše obchodné záujmy. 

Ako sa používajú vaše osobné údaje 

poskytovať, prevádzkovať, udržiavať, zlepšovať a propagovať naše služby. 

vám umožní prístup a používanie našich služieb. 

Spracovanie a dokončenie transakcií a zasielanie súvisiacich informácií vrátane potvrdení o nákupe a faktúr. 

Posielať vám správy a oznámenia týkajúce sa našich služieb (napr. odpovede na vaše komentáre, otázky a požiadavky, zákaznícke služby). 

Furnish technické oznámenia, aktualizácie, bezpečnostné upozornenia a podporné a administratívne správy pre vás o našich službách. 

poskytovanie propagačnej a marketingovej komunikácie (napr. informácie o našich službách, funkciách, prieskumoch, bulletinoch, ponukách, propagačných akciách, súťažiach a podujatiach), 

Spracovať a poskytnúť súťažné alebo lotériové príspevky a odmeny. 

Monitorujte a analyzujte trendy, používanie a činnosti v súvislosti s našimi službami s cieľom propagovať naše obchodné záujmy. 

vyšetrovať a predchádzať podvodným transakciám, neoprávnenému prístupu k našim službám alebo ich používaniu a iným nezákonným činnostiam, 

prispôsobenie našich služieb vrátane poskytovania funkcií alebo reklám, ktoré zodpovedajú vašim záujmom a preferenciám. 

Akýkoľvek iný účel, na ktorý získame váš súhlas. 

Aby sa predišlo pochybnostiam, súhlasíte s tým, že Vás Spoločnosť môže kontaktovať prostredníctvom akýchkoľvek prostriedkov, vrátane SMS/textovej správy a e-mailu a prostredníctvom systémov a služieb automatického spracovania, aby vám poskytla informácie týkajúce sa objednávky produktu, stavu prepravy, informácií týkajúcich sa záruky a podobných údajov a informácií týkajúcich sa obchodnej transakcie. 

6.Poskytovanie informácií/zverejnenie tretím stranám

Vaše osobné údaje môžeme poskytovať určitým organizáciám a tretím stranám v súlade s platnými právnymi predpismi vrátane nižšie uvedených. 

V rámci skupiny. Spoločnosť sa skladá z pridružených spoločností a prevádzkových spoločností na celom svete a vaše osobné údaje môžeme poskytnúť takýmto pridruženým spoločnostiam a prevádzkovým spoločnostiam na uľahčenie účelov, na ktoré boli osobné údaje zhromaždené, vrátane poskytovania, prevádzky, udržiavania, zlepšovania a propagácie našich služieb.  Zoznam pridružených spoločností spoločnosti a prevádzkových podnikov, ktoré môžu zhromažďovať, spracovávať a vymieňať vaše osobné údaje, nájdete na stránke https://www.rpminc.com/leading-brands/

Poskytovatelia služieb. Vaše osobné údaje môžeme poskytovať spoločnostiam, ktoré poskytujú služby v našom mene, ako je hosťovanie a analyzovanie stránky, vykonávanie prieskumov, porovnávanie a marketing v našom mene, spracovanie transakcií (vrátane rabatov a vrátení), sledovanie a odpovedanie na otázky alebo sťažnosti spotrebiteľov a vykonávanie analýz na zlepšenie kvality našich služieb. 

Transakcie s platobnou kartou. Všetky online platby za nákupy uskutočnené prostredníctvom stránky sa vykonávajú pomocou on-line platobných systémov dodávateľov tretích strán. Spoločnosť nemá prístup k informáciám o vašej kreditnej karte pre takéto online platby. Akékoľvek osobné alebo finančné informácie, ktoré poskytnete nášmu online platobnému systému, podliehajú zásadám ochrany osobných údajov a podmienkam používania tretej strany a odporúčame vám, aby ste si tieto dokumenty pred poskytnutím akýchkoľvek osobných alebo finančných informácií prečítali. Spoločnosť môže z času na čas uľahčiť transakcie platobnou kartou mimo stránky, vrátane (okrem iného) transakcií uskutočnených telefonicky.  

Distribútori a obchodní partneri. Vaše osobné údaje môžeme poskytovať tretím stranám, ktoré distribuujú náš tovar, produkty a marketingové materiály. 

Marketingoví partneri. Spoločnosť spolupracuje s poskytovateľmi služieb tretích strán, s ktorými zdieľame online identifikátory týkajúce sa vášho používania stránky, ktoré sú odvodené prostredníctvom súborov cookie, pixelov a značiek, ktoré používame na našej stránke. Ak sa chcete odhlásiť z tohto zdieľania informácií, kliknutím na nástroj na správu súborov cookie nastavte svoje preferencie. Zoznam našich poskytovateľov služieb, ktorí nám poskytujú súbory cookie, pixely a značky, nájdete v zásadách používania súborov cookie, ak sú k dispozícii na každej stránke. 

Obchodná reštrukturalizácia. Môžu sa vyskytnúť okolnosti, keď sa spoločnosť z strategických alebo iných obchodných dôvodov rozhodne predať, kúpiť, zbaviť sa, zlúčiť alebo inak reorganizovať naše podnikanie. Vaše osobné údaje môžeme zverejniť v rozsahu, ktorý je primerane potrebný na pokračovanie v rokovaní alebo dokončenie zlúčenia, akvizície, odpredaja alebo predaja celého majetku spoločnosti alebo jeho časti. 

Právne predpisy, dodržiavanie predpisov, oprávnený záujem. Osobné údaje môžeme poskytnúť tretej strane, (i) ak to vyžaduje zákon alebo vládny príkaz, alebo v súlade s právnym procesom, (ii) ak je to potrebné na ochranu alebo ochranu našich právnych, regulačných alebo obchodných záujmov, (iii) na ochranu a obranu našich práv alebo majetku, alebo (iv) v naliehavých prípadoch na ochranu zdravia a osobnej bezpečnosti akejkoľvek osoby.  

Súhlas. Okrem dôvodov na zverejnenie uvedených vyššie môžeme vaše osobné údaje zverejniť aj vtedy, keď s takýmto zverejnením súhlasíte. 

V prípade, že uľahčíte transakciu so Spoločnosťou alebo požiadate o informácie alebo sa s nami inak spojíte, a tieto činnosti vyžadujú od Spoločnosti, aby zdieľala vaše osobné údaje s poskytovateľom služieb alebo inou treťou stranou, týmto súhlasíte s takýmto zverejnením a/alebo nariaďujete Spoločnosti, aby zámerne poskytla vaše osobné údaje poskytovateľovi služieb alebo tretej strane. 

7.Sociálne médiá

Môžeme s vami komunikovať na rôznych platformách sociálnych médií (napr. Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest, Instagram). Ak nás kontaktujete na platforme sociálnych médií z dôvodu zákazníckej podpory alebo z iných dôvodov, môžeme vás kontaktovať prostredníctvom nástrojov na priame správy na sociálnych médiách. Vaše používanie platformy sociálnych médií podlieha zásadám a podmienkam príslušnej platformy sociálnych médií. Niektoré platformy sociálnych médií nám tiež môžu automaticky poskytnúť vaše osobné údaje a informácie, ktoré dostaneme, budú závisieť od podmienok, ktoré upravujú vaše používanie platformy (platieb) sociálnych médií a akýchkoľvek nastavení ochrany osobných údajov, ktoré ste mohli nastaviť.  

Stránka môže z času na čas obsahovať funkcie a miniaplikácie sociálnych médií (napr. tlačidlo „Páči sa mi“ na Facebooku, tlačidlo „Zdieľať toto“) alebo interaktívne miniprogramy, ktoré sa spúšťajú na stránke. Tieto funkcie môžu zhromažďovať vašu IP adresu a stránku, na ktorú sa prihlasujete, a môžu nastaviť súbor cookie, aby funkcia fungovala správne. Funkcie a miniaplikácie sociálnych médií sú buď hosťované treťou stranou, alebo priamo na stránke. Vaše interakcie s týmito funkciami sa riadia vyhlásením o ochrane osobných údajov príslušnej platformy sociálnych médií, ktorá ich poskytuje. 

8.Odkazy na iné webové stránky; vaše priame zverejnenie tretím stranám

Tieto zásady ochrany osobných údajov upravujú len vaše používanie našich služieb (ako sú definované vyššie) a spoločnosť nie je zodpovedná za obsah ani postupy ochrany osobných údajov, ktoré používa akákoľvek tretia strana. Ako zdroj pre vás môže stránka obsahovať odkazy na webové stránky tretích strán alebo vám poskytnúť možnosť zverejniť informácie priamo tretím stranám (napr. spracovateľom kreditných kariet). Upozorňujeme, že webové stránky tretích strán môžu obsahovať logo spoločnosti, môžu byť prepojené so stránkou alebo sa môžu inak javiť ako pridružené k spoločnosti. Naše zásady ochrany osobných údajov sa nevzťahujú na takéto webové stránky alebo organizácie tretích strán. Preberáte všetky riziká týkajúce sa ochrany osobných údajov, bezpečnosti a iných rizík spojených s poskytovaním akýchkoľvek údajov vrátane osobných údajov tretím stranám prostredníctvom služieb. Opis ochrany osobných údajov v súvislosti s poskytovaním informácií tretím stranám nájdete v prehláseniach o ochrane osobných údajov, ak existujú, ktoré poskytujú tieto tretie strany. 

9.Uchovávanie údajov

To, ako dlho uchovávame vaše osobné údaje, sa líši v závislosti od toho, prečo boli zhromaždené. Osobné údaje uchovávame, aby sme vám poskytli naše služby, uľahčili transakcie, o ktoré ste požiadali, alebo sa zapojili do marketingových aktivít a tak dlho, ako je to potrebné na ochranu našich právnych alebo obchodných záujmov. Napríklad, ak ste u nás uskutočnili nákup, budeme viesť záznamy o vašom nákupe po dobu potrebnú na účely fakturácie, daní a záruky a zodpovednosti. Môžeme tiež viesť záznamy o korešpondencii s vami (napr. ak ste podali sťažnosť na produkt) tak dlho, ako je to potrebné na ochranu pred právnym nárokom. Upozorňujeme, že ak sa odhlásite z našej marketingovej komunikácie, budeme uchovávať záznamy o vašej e-mailovej adrese, aby sme zabezpečili, že vám v budúcnosti nebudeme posielať marketingové e-maily. 

10.Prenosy údajov

Spoločnosť RPM International Inc. má sídlo v Spojených štátoch amerických a osobné údaje, ktoré spoločnosť zhromažďuje a spracováva, sa môžu uchovávať a uchovávať v Spojených štátoch amerických. Spoločnosť používa poskytovateľov služieb, ktorí uchovávajú osobné údaje v našom mene v Spojených štátoch amerických a iných tretích krajinách. Upozorňujeme, že Spojené štáty, a tieto ďalšie tretie krajiny, nemusia poskytovať rovnakú úroveň ochrany osobných údajov ako vo vašej krajine, stav, alebo inú jurisdikciu bydliska alebo štátnej príslušnosti, a pri presune do Spojených štátov alebo inde, vaše osobné údaje môžu byť prístupné, alebo inak sprístupnený, miestne vládne orgány a úradníci na základe súdnych a/alebo správnych príkazov, rozhodnutia, a požiadaviek, a/alebo iné vnútroštátne zákony, stanovy, a nariadení. Pokračovaním v poskytovaní týchto informácií týmto beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že vaše osobné údaje budú prenesené do Spojených štátov amerických a do týchto iných tretích krajín a uložené v nich. 

11.Bezpečnosť

Používame rôzne bezpečnostné technológie a postupy, ktoré pomáhajú chrániť vaše osobné údaje pred neoprávneným prístupom, použitím alebo zverejnením. ŽIADNY INFORMAČNÝ SYSTÉM VŠAK NEMÔŽE BYŤ ÚPLNE BEZPEČNÝ A NEMÔŽEME ZARUČIŤ ABSOLÚTNU BEZPEČNOSŤ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV. OKREM TOHO NIE SME ZODPOVEDNÍ ZA BEZPEČNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV, KTORÉ PRENÁŠATE NA STRÁNKU A/ALEBO SLUŽBY PROSTREDNÍCTVOM SIETÍ, KTORÉ NEMÁME POD KONTROLOU, VRÁTANE INTERNETU A BEZDRÔTOVÝCH SIETÍ, A NA VLASTNÉ RIZIKO NÁM POSKYTUJETE AKÉKOĽVEK OSOBNÉ ÚDAJE A ÚDAJE. V ROZSAHU POVOLENOM PRÁVNYMI PREDPISMI NENESIEME ZODPOVEDNOSŤ ANI INAK NEZODPOVEDÁME ZA ŽIADNE INCIDENTY ALEBO UDALOSTI TÝKAJÚCE SA ÚDAJOV SPÔSOBENÉ TREŤOU STRANOU, KTORÉ OHROZUJÚ DÔVERNOSŤ, INTEGRITU ALEBO BEZPEČNOSŤ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV. Bezpečnosť a ochrana vašich osobných údajov závisí aj od vás. Ak sme vám (alebo ak ste si vybrali) dali používateľské meno a heslo na prístup k našim službám, ste zodpovední za zachovanie bezpečnosti a dôvernosti týchto poverení a za ich neprezradenie ostatným. Ak máte dôvod domnievať sa, že vaše používateľské meno alebo heslo k našim službám bolo ohrozené, musíte nás okamžite kontaktovať. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že vás môžeme kontaktovať prostredníctvom e-mailu alebo inej elektronickej komunikácie v prípade, že sme zo zákona povinní informovať vás o incidente alebo udalosti v oblasti bezpečnosti údajov súvisiacej s vašimi osobnými údajmi. 

12.Žiadne údaje získané od detí

Stránka nie je zameraná na deti, ani nie je určená na používanie deťmi. V dôsledku toho, ak ste mladší ako osemnásť (18) rokov, máte zakázané pristupovať k Službám alebo ich používať (vrátane Stránky) alebo poskytovať nám svoje osobné údaje. Ak sa rodič alebo opatrovník dieťaťa mladšieho ako osemnásť (18) rokov domnieva, že má dieťa, alebo ak ste mladší ako 18 rokov a domnievate sa, že ste nám poskytli akékoľvek informácie, rodič alebo opatrovník tohto dieťaťa by nás mal kontaktovať, ak chce tieto informácie z našich spisov odstrániť, a vynaložíme komerčne primerané úsilie na splnenie požiadavky. 

13.Zverejnené informácie, recenzie produktov

Z času na čas môžete mať možnosť odoslať prostredníctvom stránky komentár, poskytnúť názor, ohodnotiť alebo inak diskutovať o našich službách (ďalej len „Kontrolaproduktu“). Za iných okolností nám môžete priamo poskytnúť spätnú väzbu o našom podnikaní, našom obchodnom sektore alebo službách (ďalej len „spätná väzba“). Akékoľvek informácie alebo obsah, ktorý zverejníte v prehľade produktov alebo vo vašej spätnej väzbe, môžu byť k dispozícii ostatným používateľom stránky (a našich platforiem sociálnych médií) a môžu ich získať vyhľadávače tretích strán a tretie strany môžu tiež prevziať alebo zdieľať vašu kontrolu produktov a spätnú väzbu na webových stránkach sociálnych médií alebo inde. Odporúčame, aby ste chránili svoje súkromie a anonymitu a nenahrávali žiadne informácie vo svojom prehľade a spätnej väzbe k produktu, ktoré chcete zachovať ako dôverné. Akákoľvek tretia strana s prístupom k vašim informáciám prostredníctvom tejto stránky bude môcť používať tieto informácie rovnakým spôsobom, ako keby ste ich odoslali priamo tejto tretej strane. Zverejnenie akýchkoľvek informácií na stránke je z vašej strany úplne dobrovoľné a odporúčame vám starostlivo zvážiť informácie, ktoré sa rozhodnete zverejniť. Pokiaľ ide o vás a spoločnosť, všetky recenzie a spätná väzba o produktoch sa považujú za dôverné a chránené informácie spoločnosti. Aby spoločnosť mohla využívať takéto recenzie a spätnú väzbu k produktom, udeľujete spoločnosti nevýhradné, trvalé, nezvratné, na celom svete, bezodplatná licencia, s právom na sublicenciu, na základe všetkých príslušných práv duševného vlastníctva, používať, publikovať, a zverejňovať takéto recenzie a spätnú väzbu k produktom akýmkoľvek spôsobom, ktorý si zvolíme, a na zobrazenie, vykonať, kópia, urobiť, urobili, použitie, predávať, a iným spôsobom likvidovať produkty alebo služby spoločnosti a našich subdodávateľov licencie, ktoré stelesňujú takéto recenzie a spätnú väzbu k produktom akýmkoľvek spôsobom a prostredníctvom akýchkoľvek médií, ktoré si vyberieme, bez odkazu na zdroj. Spoločnosť je oprávnená používať recenzie a spätnú väzbu k produktom na akýkoľvek účel bez obmedzenia alebo odmeny akéhokoľvek druhu vo vzťahu k vám a/alebo vašim zástupcom. 

14.Vaše povinnosti

Týmto súhlasíte s tým, že poskytnete osobné údaje spoločnosti len vtedy, ak sú tieto osobné údaje presné, spoľahlivé a relevantné pre náš vzťah a len v rozsahu, v akom takéto zverejnenie neporuší žiadne platné právne predpisy, štatúty alebo nariadenia alebo neporuší práva alebo privilégiá osoby na ochranu osobných údajov. AK POSKYTNETE SPOLOČNOSTI OSOBNÉ ÚDAJE (VRÁTANE OSOBNÝCH ÚDAJOV TÝKAJÚCICH SA TRETEJ STRANY), VÝSLOVNE PREHLASUJETE A ZARUČUJETE SA SPOLOČNOSTI, ŽE MÁTE PLNÉ PRÁVO A OPRÁVNENIE POSKYTNÚŤ SPOLOČNOSTI TAKÉTO OSOBNÉ ÚDAJE (VRÁTANE OSOBNÝCH ÚDAJOV TÝKAJÚCICH SA TRETEJ STRANY) A ŽE POUŽÍVANIE A SPRACOVANIE TAKÝCHTO OSOBNÝCH ÚDAJOV SPOLOČNOSŤOU, AKO JE TU UVEDENÉ, NEPORUŠUJE PRÁVA ANI PRIVILÉGIÁ ŽIADNEJ OSOBY VRÁTANE PRÁV NA SÚKROMIE. TÝMTO SÚHLASÍTE S ÚPLNÝM A ÚPLNÝM ODŠKODNENÍM SPOLOČNOSTI ZA AKÉKOĽVEK NÁROKY, ŠKODY ALEBO ŠKODY, KTORÉ MÔŽU VZNIKNÚŤ Z VÁŠHO POSKYTNUTIA OSOBNÝCH ÚDAJOV (VRÁTANE OSOBNÝCH ÚDAJOV TÝKAJÚCICH SA TRETEJ STRANY) SPOLOČNOSTI. 

15.Aktualizácia vašich informácií

Je dôležité, aby osobné údaje, ktoré nám poskytnete, boli presné a spoľahlivé. Za určitých okolností môžete mať možnosť priamo upraviť svoj online účet v spoločnosti, aby ste aktualizovali a zmenili svoje osobné údaje (napr. meno, telefónne číslo, e-mail, dodaciu adresu), a musíte tak urobiť, ak sú takéto zmeny opodstatnené. Ak váš účet neobsahuje takúto funkciu úprav, musíte informovať spoločnosť priamo o akýchkoľvek zmenách alebo aktualizáciách vašich osobných údajov v súlade s časťou „Kontaktujte nás“ uvedenou nižšie. 

16.Odhlásenie z e-mailového marketingu

Máte právo odhlásiť sa z prijímania e-mailovej marketingovej komunikácie a priameho marketingu od nás. Ak to vyžadujú právne predpisy, e-mailová marketingová komunikácia, ktorú od nás dostanete, vám poskytne možnosť odhlásiť sa z prijímania budúcej e-mailovej marketingovej komunikácie od nás. Odhlásiť sa z e-mailového a priameho marketingu môžete aj tak, že sa na nás obrátite v súlade s časťou „Kontaktujte nás“ uvedenou nižšie. Vzhľadom na výrobné, poštové a systémové časové harmonogramy môže spracovanie vašej žiadosti chvíľu trvať. Kým nenadobudne účinnosť požadovaná zmena, môžete od nás stále dostávať oznámenia. Ak nám pošlete svoju žiadosť bežnou poštou, vyhraďte si čas na to, aby sme dostali vaše oznámenie. Upozorňujeme: Hoci ste sa možno rozhodli nedostávať oznámenia, stále môžete dostávať oznámenia súvisiace s podnikaním, ako sú potvrdenia objednávok, oznámenia o stiahnutí produktu, informácie o členstve alebo iné oznámenia, ktoré sú potrebné na dokončenie vašej transakcie. Týmto súhlasíte s tým, že okamžite písomne oznámite spoločnosti, ak už nevlastníte, neposkytujete licenciu alebo používate e-mailovú adresu, na ktorú ste sa prihlásili na odber e-mailového marketingu od nás. 

17.Biometrické údaje 

Ak to umožňujú právne predpisy a za určitých obmedzených okolností môže spoločnosť zhromažďovať biometrické údaje a biometrické identifikátory týkajúce sa našich zákazníkov, dodávateľov, poskytovateľov služieb, zamestnancov, dočasných pracovníkov, dodávateľov alebo zástupcov. Spoločnosť môže napríklad používať kamery, stánky a podobné zariadenia a technológie na zhromažďovanie, uchovávanie a používanie informácií odvodených zo skenovania geometrie tváre alebo tepelnej teploty osoby s cieľom uľahčiť programy spoločnosti na preverovanie zdravia a bezpečnosti a na iné účely súvisiace s bezpečnosťou. Za iných okolností môže spoločnosť zhromažďovať biometrické údaje alebo biometrické identifikátory od jednotlivcov, ktorí majú prístup k citlivým oblastiam zariadení spoločnosti, alebo na iné administratívne (napr. časové uchovávanie) alebo bezpečnostné funkcie a účely.  Spoločnosť bude uchovávať takéto biometrické identifikátory najviac tak dlho, ako to povoľujú právne predpisy, ale v žiadnom prípade nie dlhšie ako a) jeden (1) rok po poslednej interakcii príslušnej osoby so spoločnosťou, alebo b) ako je to potrebné na splnenie jej účelu zhromažďovania. Spoločnosť bude uchovávať protokoly pre bezpečnosť a zničenie alebo likvidáciu biometrických identifikátorov spôsobom, ktorý je v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane údajov a robí takéto údaje a identifikátory nečitateľnými, aby sa odstránil akýkoľvek potenciál pre ich opätovné použitie alebo opätovnú identifikáciu. S výnimkou akéhokoľvek platného zákona, ktorý je v rozpore, môže spoločnosť zverejniť a šíriť biometrické identifikátory tretím stranám rovnakým spôsobom, ako môže zverejniť a šíriť osobné údaje tretím stranám v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov a takéto zverejnenie biometrických identifikátorov môže zahŕňať poskytovateľov služieb tretích strán a orgány činné v trestnom konaní alebo regulačné orgány, ak to umožňujú právne predpisy. 

18.Signály bez sledovania

Niektoré webové prehliadače môžu prenášať na stránku, s ktorou používateľ komunikuje, signály „nesledovať“. Z dôvodu rozdielov v spôsobe, akým webové prehliadače začleňujú a aktivujú túto funkciu, nie je vždy jasné, či používatelia zamýšľajú prenos týchto signálov alebo či ich dokonca poznajú. Pokiaľ právne predpisy nevyžadujú inak, v súčasnosti na tieto signály nereagujeme. 

19.Osoby so zdravotným postihnutím

Spoločnosť sa snaží zabezpečiť, aby každá osoba mala prístup k informáciám týkajúcim sa našich služieb vrátane týchto zásad ochrany osobných údajov. Ak chcete, aby boli tieto zásady ochrany osobných údajov poskytnuté v alternatívnom formáte, kontaktujte nás v súlade s časťou „Kontaktujte nás“ uvedenou nižšie a my sa budeme snažiť splniť vaše potreby. 

20.Programy odmien a finančné stimuly

Zhromažďujeme a používame osobné údaje vrátane osobných údajov poskytnutých treťou stranou na správu a udržiavanie našich finančných stimulov, odmien a vernostných programov (ďalej len „programyodmien“). Osobné údaje, ktoré poskytnete v týchto programoch, používame na overenie vašej totožnosti, ponúkanie jedinečných odmien, sledovanie stavu vášho programu a uľahčenie výmeny programových bodov za produkty, propagačné materiály, školiace semináre a iné položky. Ak súhlasíte s účasťou v niektorom z našich programov odmien, môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať tak, že sa na nás obrátite v súlade s časťou „Kontaktujte nás“ uvedenou nižšie alebo v súlade s pokynmi uvedenými v príslušných zmluvných podmienkach programu odmien. Spoločnosť môže používať osobné údaje získané od účastníkov našich programov odmien alebo s nimi súvisiace na akýkoľvek iný účel alebo akýmkoľvek iným spôsobom stanoveným v týchto zásadách ochrany osobných údajov. 

21.Podujatia a video Telekonferencie

Spoločnosť organizuje a využíva videokonferenčné platformy na uľahčenie konferencií, stretnutí, školiacich podujatí a iných programov. Často používame online platformy, ktoré vlastní a spravuje poskytovateľ služieb tretej strany (napr. Google, Zoom, WebEx, Skype for Business). Upozorňujeme, že naše video telekonferencie môžu nahrávať obsah, konverzácie a diskusie a takéto záznamy môžu uchovávať alebo uchovávať naši poskytovatelia služieb tretích strán. Účasťou na našich podujatiach a video telekonferenciách týmto súhlasíte so zhromažďovaním a uchovávaním akýchkoľvek informácií, ktoré sú v nich uvedené, a týmto súhlasíte so zaznamenávaním takýchto aktivít. 

22.Práva na ochranu osobných údajov v Kanade

Osobné údaje (ako sú definované v kanadskom Zákone o ochrane osobných údajov a elektronických dokumentov (ďalej len „PIPEDA“)) budú synonymom osobných údajov, ak sú povolené, a budú zhromažďované, uchovávané, používané a/alebo spracovávané spoločnosťou v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov a povinnosťami spoločnosti podľa PIPEDA a inými platnými kanadskými provinčnými zákonmi. Podľa týchto kanadských právnych predpisov máte právo požiadať o prístup k svojim osobným údajom a o opravu nepresných osobných údajov. Ak ste nám poskytli osobné údaje a chcete k nim získať prístup, alebo ak ich chcete opraviť, kontaktujte nás v súlade s časťou „Kontaktujte nás“ uvedenou nižšie. Pri žiadosti o prístup k vašim osobným údajom alebo o ich opravu budeme požadovať, aby ste overili našu žiadosť e-mailom, a budeme od vás požadovať konkrétne údaje, aby sme mohli potvrdiť pravosť žiadosti a vašu totožnosť a aby sme mohli vyhľadávať naše záznamy a databázy. Za prístup k vašim osobným údajom vám môžeme účtovať poplatok za predpokladu, že vám o takomto poplatku vopred poradíme. Vaše právo na prístup k osobným údajom nie je absolútne a za určitých okolností vám nemusíme byť schopní umožniť prístup k určitým osobným údajom (napr. ak informácie obsahujú osobné údaje iných osôb alebo podliehajú právnemu výsadám). V prípade, že vám nemôžeme poskytnúť prístup k vašim osobným údajom alebo možnosť ich opraviť, použijeme primerané prostriedky na to, aby sme vás informovali o dôvodoch, prečo to vyžadujú právne alebo regulačné obmedzenia. Ak chcete odstrániť svoje meno z našich elektronických zoznamov kontaktov (text alebo e-mail), postupujte podľa príslušných pokynov na zrušenie uvedených vyššie (pozrite si časť „E-mail Marketing a vaše práva“) alebo nás kontaktujte v súlade s časťou „Kontaktujte nás“ uvedenou nižšie. Ak máte obavy týkajúce sa nášho spracovania údajov, môžete podať sťažnosť na Kancelárii komisára pre ochranu osobných údajov Kanady. Ďalšie informácie nájdete v Úrade kanadského komisára pre ochranu osobných údajov. 

23.Európska únia (EÚ), Švajčiarsko a Spojené kráľovstvo (Spojené kráľovstvo)

Práva na ochranu údajov. Ak sa nachádzate v EÚ, Švajčiarsku alebo Spojenom kráľovstve, máte nasledujúce práva na ochranu údajov: 

 • Právo vedieť. Právo vedieť, aké osobné údaje o vás spoločnosť zhromažďuje a spracúva, vrátane typov a kategórií osobných údajov, ktoré zhromažďujeme a spracúvame, zdrojov takýchto osobných údajov, našich kritérií uchovávania, toho, komu poskytujeme vaše osobné údaje, cezhraničných prenosov údajov a ako podávať sťažnosti a otázky. Takéto informácie sú uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov. 
 • Automatické rozhodovanie.  Spoločnosť nevykonáva žiadnu činnosť, ktorá by vystavila našich zákazníkov, používateľov na pracovisku, účastníkov prieskumu alebo iné osoby rozhodnutiu založenému výlučne na automatizovanom spracovaní vrátane profilovania, ktoré má právne účinky alebo podobne významné výsledky, ktoré ich ovplyvňujú. 
 • Práva na prístup. Môžete sa nás opýtať, či spracúvame niektoré z vašich osobných údajov a ak áno, či k takýmto osobným údajom máme prístup. Pri plnení žiadosti o prístup vám poskytneme aj ďalšie informácie, ako sú účely spracúvania, kategórie príslušných osobných údajov, ako aj akékoľvek ďalšie informácie potrebné na uplatnenie podstaty tohto práva. 
 • Oprava. Máte právo na opravu/opravu vašich osobných údajov v prípade nepresnosti alebo neúplnosti. Na požiadanie opravíme nepresné osobné údaje o vás a s prihliadnutím na účely spracovania aktualizujeme všetky neúplné osobné údaje, ktoré môžu zahŕňať poskytnutie dodatočného vyhlásenia. 
 • Vymazanie. Máte právo na vymazanie vašich osobných údajov, čo znamená vymazanie vašich osobných údajov z našej strany a, ak je to možné, akýmkoľvek iným prevádzkovateľom, ktorému boli vaše údaje predtým poskytnuté. Vaše právo na vymazanie však podlieha zákonným obmedzeniam a predpokladom (napr. ak vaše osobné údaje už nie sú potrebné vo vzťahu k počiatočným účelom, na ktoré boli spracované, vaše osobné údaje boli spracované nezákonne). 
 • Obmedzenie spracovania. Máte právo získať obmedzenie spracovania vašich osobných údajov, čo znamená, že pozastavíme spracovanie vašich osobných údajov na určitú dobu. Medzi okolnosti, ktoré môžu viesť k vzniku tohto práva, patria situácie, v ktorých je napadnutá presnosť vašich osobných údajov, ale potrebujeme čas na overenie nepresnosti (ak existuje) vašich osobných údajov. 
 • Prenosnosť údajov. Máte právo požiadať nás o poskytnutie vašich osobných údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a o prenos týchto údajov priamo inému prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné. 
 • Právo namietať. Máte právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov, čo znamená, že nás môžete požiadať, aby sme už vaše osobné údaje nespracovávali. To platí iba v prípade, ak dôvod „oprávnených záujmov“ (vrátane profilovania) predstavuje právny základ spracúvania (pozrite si ďalej „právny základ spracúvania“). Kedykoľvek (a bezplatne) však môžete namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu. 
 • Odvolanie súhlasu. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, ak sa výlučne spoliehame na váš súhlas so spracovaním vašich osobných údajov. Nebude to však mať vplyv na náš právny základ na spracovanie takýchto osobných údajov pred odvolaním vášho súhlasu. 

Ak si chcete uplatniť ktorékoľvek z týchto práv na ochranu osobných údajov, kontaktujte nás alebo nás požiadajte o kontaktovanie vášho povereného zástupcu v súlade s časťou „Kontaktujte nás“ uvedenou nižšie. V rozsahu povolenom právnymi predpismi budeme musieť overiť vašu totožnosť (alebo totožnosť vášho zástupcu) a zabezpečiť pravosť vašej žiadosti. 

Právny základ pre spracovanie. Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s právnymi základmi stanovenými v právnych predpisoch. Napríklad naše spracovanie osobných údajov (ako je tu opísané) je odôvodnené na základe nasledujúcich právnych dôvodov: 

 • Súhlas. Spracovanie je založené na vašom súhlase (napr. zaregistrujete sa na prijímanie našich marketingových materiálov, dobrovoľne nás kontaktujete). 
 • Legitímne záujmy. Spracovanie je nevyhnutné pre naše legitímne záujmy, ako sú tu uvedené (napr. monitorovanie vášho používania stránky a dodržiavanie zmluvných podmienok, ktorými sa riadi, zlepšovanie našich služieb). 
 • Plnenie zmluvy. Spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou (napr. nakupujete alebo zvažujete nákup našich služieb). 
 • Dodržiavanie právnych predpisov. Spracovanie sa vyžaduje na splnenie zákonnej alebo zákonnej povinnosti (napr. daňové priznania). 

Sťažnosti. V prípade, že máte obavy týkajúce sa nášho spracovania údajov, máte právo podať sťažnosť svojmu orgánu na ochranu údajov.  Orgány na ochranu údajov v EÚ nájdete tu: https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en. V prípade úradu na ochranu údajov vo Švajčiarsku sa obráťte na federálneho komisára pre ochranu údajov a informácie (https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html). V prípade úradu na ochranu údajov v Spojenom kráľovstve sa obráťte na úrad komisára pre informácie (www.ico.org.uk). Ocenili by sme však možnosť vyriešiť vaše obavy predtým, ako sa obrátite na úrad na ochranu údajov so sťažnosťou, a v prvom rade by sme vás požiadali, aby ste nás kontaktovali. 

24.Práva na ochranu osobných údajov v Kalifornii

Práva na ochranu osobných údajov. Ak ste obyvateľom Kalifornie, máte nasledujúce práva na ochranu osobných údajov: 

 • Právo vedieť (konkrétne kúsky osobných údajov). Máte právo poznať konkrétne časti vašich osobných údajov, ktoré sme o vás zhromaždili. 
 • Právo vedieť (kategórie osobných údajov). Máte právo vedieť (i) kategórie osobných údajov, ktoré sme od vás zhromaždili, (ii) kategórie zdrojov, z ktorých sa osobné údaje zhromažďujú, (iii) kategórie vašich osobných údajov, ktoré sme predali alebo zverejnili na obchodné účely, (iv) kategórie tretích strán, ktorým boli vaše osobné údaje predané alebo zverejnené na obchodné účely a (v) obchodný alebo obchodný účel na zhromažďovanie alebo predaj vašich osobných údajov.  
 • Právo na vymazanie. Máte právo požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, ktoré sme zhromaždili a uchovali.  
 • Právo na opravu. Máte právo požiadať o opravu nepresných osobných údajov, ktoré sme zhromaždili a uchovávali. 
 • Nediskriminácia. Máte právo nepodliehať diskriminácii za uplatňovanie svojich práv podľa zákona CCPA.  

Odošlite žiadosť o ochranu osobných údajov. Ak chcete odoslať žiadosť o ochranu osobných údajov, môžete nás kontaktovať prostredníctvom ktoréhokoľvek z nasledujúcich prostriedkov: (e-mail) dataprotection@rpminc.com, (webový formulár) https://www.rpminc.com/contact-rpm/, (telefón) 1 (800) 776-4488 alebo (mail) RPM International Inc., ATTN: Žiadosť o ochranu osobných údajov, 2628 Pearl Road, Medina, OH 44256. Ak chcete, môžete určiť oprávneného zástupcu, ktorý vo vašom mene predloží žiadosť o ochranu osobných údajov podľa zákona CCPA. Na podnikanie v Kalifornii musí byť u štátneho tajomníka Kalifornie zaregistrovaný oprávnený zástupca.  

Proces overenia žiadosti o ochranu osobných údajov. Ak vy (alebo váš oprávnený zástupca) podáte akúkoľvek žiadosť týkajúcu sa vašich osobných údajov, spoločnosť pred vyriešením vašej žiadosti zistí vašu totožnosť (a totožnosť oprávneného zástupcu v príslušnom rozsahu) do takej miery, ako to vyžaduje alebo povoľuje zákon. Spoločnosť bude najmä v rozsahu požadovanom alebo povolenom právnymi predpismi od vás (alebo vášho oprávneného zástupcu) vyžadovať, aby ste overili svoju žiadosť e-mailom, požiadali o určité kontaktné údaje alebo štátne identifikátory, a tieto osobné údaje zlúčime najmenej s dvoma kúskami osobných údajov, ktoré sme od vás predtým zhromaždili, predtým, ako vám poskytneme prístup k, vymazanie alebo opravu konkrétnych častí alebo kategórií osobných údajov alebo inak odpovieme na vašu žiadosť. Môžeme požadovať písomnú dokumentáciu, ktorá preukazuje, že tretia strana je oprávnená slúžiť ako váš zástupca na účely predloženia žiadostí uvedených v tomto dokumente, pokiaľ ste neposkytli splnomocnenému zástupcovi plnú moc podľa kalifornského zákonníka o zábave, § 4121 až 4130. Žiadne z práv CCPA v znení neskorších predpisov CPRA nie sú absolútne a takéto práva podliehajú zákonným a regulačným výnimkám a výnimkám. Ďalšie informácie o zákone CCPA alebo CPRA nájdete na stránke: https://oag.ca.gov/privacy/ccpa.  

Práva na odhlásenie/Nepredávať moje osobné údaje. Obyvatelia Kalifornie majú právo odhlásiť sa z „predaja“ svojich osobných údajov. Spoločnosť však vaše osobné údaje nepredáva tretím stranám za zisk alebo peňažné či iné cenné protihodnoty, a preto neposkytujeme procesy žiadosti o zrušenie predaja osobných údajov (pretože takéto činnosti nevykonávame). 

Odhlásiť sa z práv/Nezdieľať moje osobné údaje. Obyvatelia Kalifornie majú právo zrušiť „zdieľanie“ svojich osobných údajov. Spoločnosť používa analytické a cielené reklamné funkcie tretích strán na našich stránkach a podobné webové nástroje poskytované našimi marketingovými partnermi a takéto funkcie, nástroje a marketingové vzťahy zahŕňajú zverejnenie vašich osobných údajov tretím stranám a môžu predstavovať „zdieľanie“ vašich osobných údajov. Ak chcete za týchto okolností zrušiť toto poskytovanie vašich osobných údajov, kliknite na nástroj na správu/nastavenie súborov cookie (niekedy viditeľný ako „Vaše voľby ochrany osobných údajov“ alebo ako odkaz „Nepredávať/Neposkytovať moje osobné údaje“) v päte stránky, aby ste nastavili svoje preferencie súborov cookie. Vy alebo váš oprávnený zástupca nás môžete tiež kontaktovať v súlade s časťou „Kontaktujte nás“ uvedenou nižšie.  

Deti. Stránka nie je zameraná na maloleté osoby mladšie ako osemnásť (18) rokov a preto spoločnosť vedome nepredáva ani nezdieľa osobné údaje maloletých mladších ako osemnásť (18) rokov. 

Obmedzte používanie citlivých osobných údajov. Spoločnosť nepoužíva ani nezverejňuje citlivé osobné údaje z iných dôvodov, ako sú dôvody uvedené v zákone CCPA, a preto neposkytujeme jednotlivcom možnosť obmedziť spôsob, akým používame alebo zverejňujeme takéto citlivé osobné údaje. 

25.Práva na ochranu osobných údajov v Nevade

Spoločnosť v súčasnosti nepredáva osobné údaje na účely nevadského práva. Bez ohľadu na vyššie uvedené môžu obyvatelia Nevady predložiť žiadosť, ktorá nám nariadi, aby sme nepredávali osobné údaje, ktoré o nich uchovávame, tretím stranám, ktoré budú predávať alebo licencovať ich informácie iným osobám. Ak si chcete uplatniť toto právo, kontaktujte nás v súlade s časťou „Kontaktujte nás“ uvedenou nižšie. 

26.Práva na ochranu osobných údajov v štáte Virginia

Obyvatelia Virgínie majú nárok na nasledujúce práva na ochranu osobných údajov: 

 • Na potvrdenie, či spoločnosť spracúva vaše osobné údaje alebo nie, a na prístup k takýmto osobným údajom.
 • Požiadať spoločnosť o opravu nepresností vo vašich osobných údajoch s prihliadnutím na povahu osobných údajov a účely spracovania osobných údajov.
 • Ak chcete požiadať spoločnosť o vymazanie vašich osobných údajov.
 • získať kópiu osobných údajov, ktoré ste predtým poskytli spoločnosti, v prenosnom a technicky uskutočniteľnom, ľahko použiteľnom formáte, ktorý umožňuje ich prenos inému subjektu bez prekážok, ak sa spracovanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Odošlite žiadosť o ochranu osobných údajov. Ak chcete odoslať žiadosť o ochranu osobných údajov, môžete nás kontaktovať pomocou ktoréhokoľvek z nasledujúcich prostriedkov: (e-mail) dataprotection@rpminc.com, (webový formulár) https://rpminc.com/contact/, (telefón) 1 (800) 776-4488 alebo (mail) RPM International Inc., ATTN: Žiadosť o ochranu osobných údajov, 2628 Pearl Road, Medina, OH 44256.  

Proces overenia žiadosti o ochranu osobných údajov. Ak vy (alebo váš oprávnený zástupca) podáte akúkoľvek žiadosť týkajúcu sa vašich osobných údajov, spoločnosť pred vyriešením vašej žiadosti zistí vašu totožnosť (a totožnosť oprávneného zástupcu v príslušnom rozsahu) do takej miery, ako to vyžaduje alebo povoľuje zákon. Spoločnosť bude najmä v rozsahu požadovanom alebo povolenom právnymi predpismi od vás (alebo vášho oprávneného zástupcu) vyžadovať, aby ste overili svoju žiadosť e-mailom, požiadali o určité kontaktné údaje alebo štátne identifikátory, a tieto osobné údaje zlúčime najmenej s dvoma kúskami osobných údajov, ktoré sme od vás predtým zhromaždili, predtým, ako vám poskytneme prístup k, vymazanie alebo opravu konkrétnych častí alebo kategórií osobných údajov alebo inak odpovieme na vašu žiadosť. Žiadne z práv na ochranu súkromia spoločnosti Virginia nie sú absolútne a takéto práva podliehajú zákonným a regulačným výnimkám a výnimkám. Ďalšie informácie o zákone o ochrane spotrebiteľa v štáte Virginia nájdete na stránke: https://lis.virginia.gov/cgi-bin/legp604.exe?211+ful+SB1392ES1.  

Proces odvolania žiadosti o ochranu osobných údajov. Ak by ste sa chceli odvolať na rozhodnutie, ktoré spoločnosť urobila v súvislosti s vašou žiadosťou o ochranu osobných údajov, pošlite e-mail na adresu dataprotection@rpminc.coms predmetom „ŽIADOSŤ O O OSOBNÉ OTÁZKY: APLIKÁCIE“ a popíšte povahu vašej žiadosti a dôvod žiadosti o posúdenie prílohy. Obyvatelia Virgínie môžu podať sťažnosť týkajúcu sa ochrany osobných údajov generálnemu prokurátorovi Virgínie (https://www.oag.state.va.us/contact-us/contact-info). 

Práva na odhlásenie/predaj osobných údajov. Obyvatelia Virgínie majú právo zrušiť „predaj“ svojich osobných údajov. Spoločnosť však vaše osobné údaje nepredáva tretím stranám za peňažnú protihodnotu ani za peňažnú protihodnotu, a preto neposkytujeme procesy žiadosti o zrušenie predaja osobných údajov (pretože takéto činnosti nevykonávame). 

Práva na odhlásenie/cielená reklama. Obyvatelia Virgínie majú právo zrušiť používanie svojich osobných údajov na cielené reklamné účely. Spoločnosť používa analytické a cielené reklamné funkcie tretích strán na našich stránkach a podobné webové nástroje poskytované našimi marketingovými partnermi. Ak chcete za týchto okolností zrušiť toto poskytovanie vašich osobných údajov, kliknite na nástroj na správu/nastavenie súborov cookie (niekedy viditeľný ako „Vaše voľby ochrany osobných údajov“ alebo ako odkaz „Nepredávať/Neposkytovať moje osobné údaje“) v päte stránky, aby ste nastavili svoje preferencie súborov cookie.  

Práva na odhlásenie/profilovanie. Obyvatelia Virgínie majú právo zrušiť používanie svojich osobných údajov na profilovanie pri podpore rozhodnutí, ktoré majú právne alebo podobne významné účinky. Spoločnosť sa však takéto aktivity nezúčastňuje. 

27.Zmeny zásad

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť a doplniť tieto zásady ochrany osobných údajov. Dátum poslednej aktualizácie uvedený vyššie bude uvádzať, kedy boli tieto zásady ochrany osobných údajov naposledy zmenené. Je vašou povinnosťou pravidelne kontrolovať zásady ochrany osobných údajov, aby ste zistili, či od vašej poslednej interakcie boli vykonané nejaké zmeny. Vaše používanie služieb a ďalšie používanie služieb po vykonaní akýchkoľvek dodatkov k týmto zásadám ochrany osobných údajov znamená váš súhlas s týmito zásadami ochrany osobných údajov a akýmikoľvek dodatkami uvedenými v najnovšej verzii. Môžeme vám podľa vlastného uváženia poskytnúť oznámenia, a to aj prostredníctvom e-mailov alebo textových správ, o zmenách našich zásad ochrany osobných údajov. Takéto oznámenia však nezrušujú ani inak neobmedzujú vašu zodpovednosť pravidelne kontrolovať zásady ochrany osobných údajov, aby sa zistilo, či boli vykonané nejaké zmeny a doplnenia. 

28.Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa týchto zásad ochrany osobných údajov alebo chcete predložiť žiadosť o ochranu osobných údajov, obráťte sa na nás pomocou ktoréhokoľvek z nasledujúcich prostriedkov: (e-mail) dataprotection@rpminc.com, (webový formulár) https://rpminc.com/contact/, (telefón) 1 (800) 776-4488 alebo (mail) RPM International Inc., ATTN: Žiadosť o ochranu osobných údajov, 2628 Pearl Road, Medina, OH 44256.
rpm logo
RPM Logo
2628 Pearl Road, Medina, OH 44256 | 330-273-5090 | info@rpminc.com

© RPM International Inc.

© RPM International Inc.